Læger

  Randi Christensen
Speciallæge i almen medicin
 • Læge fra Århus Universitet 1978
 • Speciallæge i Almen Medicin 1987
 • Praktiserende læge 1990

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja

.

 

Thorkil Frederiksen
Speciallæge i almen medicin
 • Læge fra Odense Universitet 1980
 • Speciallæge i Almen Medicin 1987
 • Praktiserende læge 1987

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja
.

.

Tine Gadegaard

I kompagniskab siden 2/6 2008
Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Odense Universitet 19xx
 • Speciallæge i Almen Medicin 19yy
 • Praktiserende læge 2008

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen:Ja

NY INTRODUKTIONSLÆGE:

Emil Sam Hansson
30 år, uddannet læge ved Syddansk Universitet, Odense 2013
Hoveduddannelseslæge i Almen medicin. En 4.5 årig speciallægeuddannelse, hvor lægen er tilknyttet
et lægehus som led i sin videreuddannelse til at blive speciallæge i Almen medicin (praktiserende læge).
Emil er ved ovenstående videreuddannelse ansat i vores praksis under 2 perioder af 6 måneders varighed.
1. Marts – 31.  August 2015
2. Marts 2018 – 31. August 2018
I den mellemliggende periode vil Emil have 1 dag hver måned, hvor han har lægekonsultationer
i praksis, hvor han resterende del kommer til at arbejde på forskellige afdelinger
på Svendborg og Odense sygehus